Atletika

Svoji činnost zaměřujeme na všeobecný rozvoj pohybových dovedností dětí od první třídy. Aktivně se ale mohou zapojit všichni zájemci o pravidelný trénink atletických disciplín, včetně dospělých. V zimním období probíhají tréninky v tělocvičně 2.ZŠ v Jirkově a když to počasí umožní, trénujeme pravidelně 2x týdně na hřišti s umělými povrchy u 4.ZŠ v Jirkově. Trénink dětí je sestaven s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Trénujeme především obratnost a rychlost, převážně v aerobní oblasti zatížení. Z atletických disciplín děti trénují běhy, skok daleký a vysoký a hody. Pro rozvoj motorických dovedností cvičí gymnastická cvičení a hrají různé hry. Významnou pozornost věnujeme rozvoji pohyblivosti a kompenzačním cvičením. Dospělým zájemcům můžeme nabídnout pomoc při sestavení individuálního tréninkového plánu s nejrůznějšími cily, jako například zlepšení vytrvalostního výkonu, trénink rychlostních běžeckých disciplín, příprava na zkoušky (SŠ, VŠ), příprava na fyzické testy a zkoušky pro zájemce o službu, nebo členy ozbrojených složek (AČR, PČR, HZS, MP, ...).

Přihlášku do atletického oddílu si můžete stáhnout zde:  přihláška na atletiku, formulář.pdf (75 kB)